Partnerské školy

Nejen fotbalem živ je člověk. Právě proto rozjela Viktoria Plzeň rozsáhlý program S Viktorkou za vzděláním, jehož cílem je skloubit u mladých fotbalistů jejich sportovní rozvoj se školními povinnostmi. Viktoria úzkou spolupráci s 33. základní školou a také s řadou středních škol, které připravují mladé viktoriány pro praktický život nebo studium na univerzitě.

33. základní škola Plzeň

Areál školy je složen z pavilonů a sportovního zázemí včetně plaveckého bazénu, dopravního hřiště a umělého i přírodního trávníku na fotbalovém stadionu. Škola na první pohled připoutá příjemnou atmosférou, hezkým vstupem s terasami, halou plnou vítězných pohárů, pedagogy na vysoké odborné úrovni a obětavými zaměstnanci.

Škola má dlouhou tradici v organizaci sportovních tříd, které rozvíjí mladé talenty především ve fotbale, plavání, běžeckém lyžování a stolním tenisu. Žáci těchto tříd mají upravený rozvrh tak, aby se vedle kvalitní výuky dokázali připravovat také na výkonnostní úrovni ve svých sportovních disciplínách.

Ze známých plzeňských jmen prošli třídami 33. základní školy Plzeň například Petr Čech, Jan Řehula, Kateřina Emmons, Patrik Ježek, Jaroslav Šedivec, Robert Vágner, bratři Smíškové, Pavel Fořt, Martin Fillo nebo David Limberský.

Více o škole se dozvíte na jejích internetových stránkách ZDE.

20. základní škola Plzeň

Škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a tělesné výchovy se zaměřením na fotbal, volejbal, rugby a bojové sporty. Škola má dlouhou tradici, ve školním roce 2016/2017 oslavila 60. výročí své existence. Jedná se o úplnou základní školu s 18 třídami. Umístění školy je v klidné části města v blízkosti parků.

Ve školním roce 2008/2009 byl otevřen ve spolupráci s FC Viktorií Plzeň a TJ Lokomotivou Plzeň první ročník sportovní třídy se zaměřením pro chlapce a dívky – fotbal a pro dívky – volejbal. Tréninky probíhají 2x týdně v areálu školy a jsou pod vedením odborných trenérů. Škola tím naplňuje svoji vizi, aby vzdělání a sport byl pod jednou střechou.

Více o škole se dozvíte na jejích internetových stránkách ZDE.

Sportovní gymnázium Plzeň

Sportovní gymnázium je jedinou státní veřejnouškolou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

Gymnázium se spolupodílí se sportovním klubem na rozvoji talentu žáků. Ze svých finančních prostředků zajišuje všeobecnou sportovní přípravu. Sportovní kluby zabezpečují svými trenéry v odpoledních hodinách speciální sportovní přípravu.

K všestrannému rozvoji osobnosti žáků a růstu jejich sportovní výkonnosti napomáhají specializované učebny, tělocvičny, posilovna a prostory pro regeneraci a rehabilitaci. Škola má rovněž počítačové učebny, jež studenti mohou ve volném čase využívat. Vybavenost školy dává předpoklady k naplňování všech podmínek, které budou v dohledné době kladeny na školu moderního typu.

Sportovní gymnázium v Plzni je spolu s obdobnými školami v České republice jedním z článků výkonnostního a vrcholového sportu v daných věkových kategoriích.

Z absolventů Sportovního gymnázia v Plzni jmenujme například: Kateřina Emmons – olympijská vítězka z Pekingu 2008 ve vzduchové pušce, Martin Jakš – mistr světa 2008 v běhu na lyžích, Petr Čech – čtyřnásobný mistr Premier League (2005, 2006, 2010, 2015), trojnásobný vítěz Ligového poháru (2005, 2007, 2015), pětinásobný vítěz Anglického poháru (2007, 2009, 2010, 2012, 2017) a hlavně vítěz Ligy mistrů ze sezony 2011/2012; Kateřina Kalná (OH Peking – sportovní střelba – pistole), Jan Šefl (5. místo na MS 2008 v plavání, 3. místo na ME 2008 v plavání), a mnoho dalších.

Více o škole se dozvíte na jejích webových stránkách ZDE.

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Střední odborné učiliště elektrotechnické poskytuje střední vzdělání v oborech s maturitní zkouškou se zaměřením na elektrotechnická, elektronická, elektronická, silnoproudá a instalatérská zařízení, informační technologie a telekomunikaci. Současně škola nabízí vzdělávání v oborech s výučním listem se zaměřením na slaboproudou a silnoproudou elektrotechniku. Všechny výše uvedené obory lze studovat v denní formě vzdělávání, nástavbové maturitní studium a zkrácené studium učebního oboru elektrikář také v dálkové formě.

Dále škola pořádá pro organizace a širokou veřejnost odborné kurzy a školení. SOUE zavádí moderní technologie a postupy do výuky, spolupracuje s významnými zaměstnavateli v regionu, realizuje řadu systémových, pilotních i jiných projektů.

Pro své žáky organizuje SOUE odborné stáže v Německu a na Slovensku a umožňuje jim se zúčastnit řady soutěží a dalších mimoškolních aktivit. Škola se pravidelně zapojuje i do mezinárodních projektů především v programu Erasmus +.

Více informací o škole najdete  ZDE.

Obchodní akademie Plzeň

Obchodní akademie, Plzeň byla založena v roce 1886 a je třetí nejstarší ekonomicky zaměřenou školou v českých zemích. Po celou dobu své existence patřila a stále patří k nejlepším středním odborným školám nejen plzeňského regionu, ale i celé republiky.

Obchodní akademie v Plzni se zapojuje do mnoha mezinárodních projektů, ve kterých žáci např. absolvují odbornou praxi ve firmách v Německu nebo v Anglii, účastní se mezinárodních žákovských výměn nebo se podílejí na tlumočení při různých příležitostech.

Škola podporuje sportovní aktivity svých žáků pořádáním lyžařských a turistických kurzů a řadou sportovních soutěží v rámci školy i regionu. Pro zvýšení motivace žáků ke studiu každoročně pořádá také mnoho soutěží ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

Více informací o škole najdete  ZDE.

Střední průmyslová škola dopravní v Plzni

Další z tradičních škol v Plzni nabízí možnost vzdělání v mnoha rozličných oborech, které uchazečům slibují širokou paletu budoucího profesního uplatnění.

  • největší a nejlépe vybavená škola svého typu v Plzeňském a Karlovarském kraji
  • 2 plně vybavené školní areály v Plzni na Lochotíně a v Křimicích
  • vlastního ubytování
  • škola má 2 vlastní stravovací zařízení
  • se školou odborně spolupracuje více než 100 firem
  • společenský sál, tělocvičny, klubovny

Na škole jsou k dispozici čtyřleté maturitní obory z mnoha oblastí. Obor Dopravní prostředky pro je určen pro chlapce s technickým zaměřením. Žáci jsou připravováni pro činnost technickohospodářských pracovníků v oblasti zejména diagnostiky vozidel, absolventi mohou pracovat i v soukromé podnikatelské sféře. Autotronik je interdisciplinární obor určený pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě automobilů a v živnostenském podnikání. Absolvent oboru Provoz a ekonomika je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Je připraven pro výkon středních technickohospodářských funkcí s možnostmi uplatnění v EU a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti dopravy. Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem navrhovaných zaměření, přičemž se absolventi různých zaměření mohou uplatnit jak v ekonomické oblasti, tak ve specifickém druhu dopravy i v rámci profesí v celé dopravní soustavě. Zájemcům o dopravní techniku, o zajištění jejího provozu a o údržbu, servis i opravy příslušných technických zařízení a mechanizačních prostředků je určen obor Mechanizace a služby.

Na škole je samozřejmě možné vystudovat také tříleté obory zakončené získáním výučního listu. Za bohaté nabídky jmenujme alespoň obory Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Autoelektrikář, Karosář (Autoklempíř), Čalouník, Autolakýrník, Železničář.

Více o škole se dozvíte na jejích webových stránkách ZDE.

Hotelová škola Plzeň

Hotelová škola v Plzni disponuje širokou nabídkou vzdělávacích oborů. V současné době mají uchazeči na výběr ze tří maturitních oborů a pěti oborů s výučním listem. Každoročně se na této škole koná několik odborných kurzů.

Mezi obory s maturitní zkouškou patří Hotelnictví a cestovní ruch, Gastronomie a Ekonomika a podnikání. Mezi obory vzdělání s výučním listem patří Pekař, Cukrář, Řezník – uzenář, Kuchař – čišník, Kuchař a Čišník/servírka.

Škola je snadno dostupná z MHD, vlakového i autobusového nádraží. Má čtyři počítačové učebny, dvě tělocvičny a posilovnu. Učebny jsou vybavené moderní multimediální technikou. Domov mládeže se nachází přímo v areálu hotelové školy, která má i svou vlastní školní jídelnu.

Více informací o škole naleznete  ZDE.

Soukromá Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni

Sportovní a podnikatelská střední škola je s rokem založení 1992 nejdéle fungující soukromou střední školou v Plzni. Najdete ji 5 minut od stadionu Viktorie Plzeň a 10 minut chůze od tréninkového centra Viktorky v Luční ulici. Škola poskytuje čtyřleté maturitní vzdělání v oboru ekonomika a podnikání, kdy je důraz kladen na výuku jazyků (kromě povinné angličtiny si žáci volí další jazyk – němčina, ruština, španělština), na kompetence v oblasti výpočetní techniky a na odborné předměty – ekonomika, právo, statistika, finanční gramotnost, psychologie, účetnictví….

Odborné předměty jsou rozšířené o další předměty v rámci tzv. zaměření. Pro fotbalisty jsou v nabídce 2 specializace:

Zaměření B: sportovní management – zahrnuje výuku somatologie, fyziologie tělesné zátěže a předmětu teorie a praxe kopané. Zde se žáci učí o historii kopané, seznámí se s její didaktikou, zorientují se ve fungování klubů po ekonomické stránce… Ve třetím ročníku absolvují žáci trenérský kurz licence „C“ a získají také základní rozhodcovskou licenci.

Zaměření E: manažer zdravého životního stylu – náplní je tělesná diagnostika, základy wellness, fitness, sportovní masហa tejpování, výživa a vytváření jídelníčku, psychologie zdraví…

Sportovní a podnikatelská střední škola má letitou zkušenost se vzděláváním vrcholových sportovců. Mezi absolventy patří cyklista Roman Kreuziger, tenistka Bára Záhlavová, hokejisté Jakub Lev nebo Dominik Boháč a také záložník Viktorie Patrik Hrošovský. Nabízíme elektronické studijní materiály, konzultační hodiny, individuální studijní plány nebo plánované zkoušení, díky nimž lze skloubit studium se sportovní kariérou. Pro fotbalisty Viktorie Plzeň je školné sníženo z 2300 Kč měsíčně na částku 1000 Kč/měsíc.

Veškeré informace o studijních výsledcích a docházce si mohou denně rodiče kontrolovat díky elektronickému systému.

Více informací na stránkách Sportovní a podnikatelské střední školy ZDE.