Pro vstup na stadion je potřeba dodržet aktuální pravidla, u vstupu je potřeba prokázání bezinfekčnosti. Pravidla jsou platná pro domácí i evropské zápasy.

Je třeba splnit jednu z následujících podmínek:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:
    - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
    - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Výjimku mají děti do 6 let.

Po celou dobu pobytu na stadionu je třeba nosit ochranu dýchacích cest – respirátor.

U vstupu bude akceptována aplikace Tečka.

Potvrzení od zaměstnavatele či čestné prohlášení nestačí.